Připomínky a návrhy k tomuto rozhraní zasílejte na: internet@crfreenet.orgVítejte v uživatelském rozhraní sdružení CRFreeNet Chrudim.

Toto rozhraní bylo vytvořeno pro zjednodušení komunikace mezi sdružením a klienty.

Co to vlastně dovede?


Prozradit Vám jaké kontaktní údaje u Vás evidujeme , jaké máte přidělené IP adresy a jaké máte nastavené platební období.

Můžete upravit své kontaktní údaje a zažádat o změnu platebního období.

Ukáže Vám výpis z Vašeho finančního internetového účtu u sdružení a dovede i vyzradit kolik dat měsíčně přenesete.

Pošle žádost o slevu nebo o dočasné odpojení.

Zaslat přimo email technikům nebo účetní.

A v neposlední řadě, upozorní na plánovaný výpadek nebo omezení provozu na Vašem přípojném bodu.


Vstup do systému